Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Maggan och Annika på Mora Pride!

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet Orsa, Kommunlista Valet 2018

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Årsmöte 18 mars 2018

Vänsterpartiet Orsa har haft årsmöte på restaurang Byrackarn.

God pizza och bra stämning! Bra beslut blev det också.

Vi har en ny ordförande i Petri Stenport!

Övriga ledamöter i nya styrelsen är Margareta Jansson, Annika Lemme, Tony Samuelsson och Anders Johansson, som valdes till kassör.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kalendarium 2018

Vänsterpartiet Orsa, Kalendarium 2018.

Onsdag 14 februari kl. Föredrag Afghanistan Orsa Lärcentrum kl 19.00. Vi bjuder på fika.

Torsdag 8 mars kl. 18.00 Kvinnodagen Orsa Lärcentrum kl 18.00

Tisdag 13 mars medlemsmöte, Valupptakt med Jonas Sjöstedt på länk. kl. 18.30, Hemma hos Maggan, Lid Annas väg 10

Söndag 18 mars kl 15.00 Årsmöte, restaurang Byrackarn. Pizza!

Onsdag 11 april medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 16 maj medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 13 juni Traditionell Grillkväll

Onsdag 15 augusti medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Söndag 9 september Valvaka

Onsdag 17 oktober medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 14 november medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 12 december medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

För alla möten gäller att kallelse också skickas ut per epost/messenger, där du finner mer info om det aktuella mötet. 

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Anders Rosén berättar om Afghanistan

På onsdagskvällen kom Anders Rosén till Orsa Lärcenrum och berättade om sina 2,5 år i Afghanistan, där han arbetade för Svenska Afghanistankommittén. Han visade egna bilder och berättade om vardagen och verkligheten för vanliga afghaner, ett mycket intressant föredrag, väl underbyggt av egna upplevelser och djup kunskap om landet.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet på 2 minuter

Vänsterpartiet håller kongress i Karlstad 9-11 februari

Valplattformen Ett Sverige för alla – inte bara för det rikaste

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Motionen om Koppången i KF

 

Kommunfullmäktige Orsa 5 feb 2018

Beslutsärende 3: Svar på motion om Koppången som nationalpark

– Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien bekostas av NV och är ej bindande för kommunen.

 

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för besöksnäring, turism och arbetstillfällen.

En förstudie som bygger på fakta, där alla aktörer hörs, är också ett mer demokratiskt underlag för den lokala opinionen att reagera på.

————————————————

Efter en livlig debatt full av misstro och osakliga argument röstades motionen ner.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar