Gör Koppången till nationalpark.

På kommunstyrelsen den 22 januari 2018 kommer Vänsterpartiets motion om Koppången upp på den kommunala agendan. KS utskott för strategi har dock redan föreslagit: man anser motionens första att-sats besvarad genom att utreda för- och nackdelar med nationalparksbildande, ett underlag som nu finns med i handlingarna.

Man avslår andra att-satsen, att kommunstyrelsen får i uppdrag att meddela Naturvårdsverket att Orsa kommun ställer sig positiva till att Koppången blir nationalpark.

Se motionen om Koppången här: http://orsa.vansterpartiet.se/motioner/

Enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan hör Koppångens myrkomplex till landets mest värdefulla våtmarker och dess naturskogar hyser rik biologisk mångfald. Området har stark vildmarkskaraktär, höga sceniska värden och erbjuder goda möjligheter till friluftsliv. Det tillhör en landskapstyp, bergkullslätt, som är svagt representerad i nationalparksnätet. Koppången är väl värt att inrättas som nationalpark.

Grundtanken med nationalparkerna är att bevara delar av vårt nationella naturarv åt kommande generationer. Enligt svensk lag ska nationalparkerna utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men också av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser.

Nationalparker inrättas av Sveriges Riksdag på mark som ägs av staten. Områdena ska vara storslagna eller särpräglade i sitt slag, ha höga naturvärden eller vara särskilt intressanta som sevärdheter. De ska vara minst 1 000 hektar. Till sin kärna och huvuddel ska det vara natur med ursprunglig karaktär. De ska väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper och kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning och friluftsliv utan att naturvärdena skadas.

Vad skulle en Nationalpark innebära för Orsa?

Gynna företag inom naturturism, boende och handlare. Orsa skulle sättas på den internationella kartan. Eftersom området redan är statlig mark påverkar det inga privata markägare. Det innebär inga kostnader för kommunen. Statliga medel kommer att investeras i informationsmaterial både i området och i form av broschyrer och böcker, det kommer bli en fin entré och förhoppningsvis ett naturum. Orsa skulle på ett föredömligt sätt visa att vi ser denna unika orörda natur som en del av vår välfärd att bevara för kommande generationer. Att vi värderar biologisk mångfald och samspelet i naturen utan att hotas av människans ekonomiska intressen.

Vänsterpartiet i Orsa

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *