Avslag för motion Koppången i KS

Kommunstyrelsen 22 jan 2018

Ärende 2 Svar på motion om Koppången som nationalpark

– Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien är ej bindande för kommunen.

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för näringsliv, turism och arbetstillfällen.

En bra förstudie kan ge svar på de frågor som nu är outredda, och vara ett bra underlag för den lokala opinionen att reagera på.

———————————————————–

Vårt återremissyrkande avslogs med rösterna 12-1.

En timme senare kom Visit Dalarna på besök och talade om turism och besöksnäring i Dalarna. Den går bra, men vi behöver bl.a ”exportmogna” dvs få fler internationella turister och fler skyltfönster som når utlandet. Ridå!

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *