Motionen om Koppången i KF

 

Kommunfullmäktige Orsa 5 feb 2018

Beslutsärende 3: Svar på motion om Koppången som nationalpark

– Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien bekostas av NV och är ej bindande för kommunen.

 

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för besöksnäring, turism och arbetstillfällen.

En förstudie som bygger på fakta, där alla aktörer hörs, är också ett mer demokratiskt underlag för den lokala opinionen att reagera på.

————————————————

Efter en livlig debatt full av misstro och osakliga argument röstades motionen ner.

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *