Här är kommunalrådets svar på V:s interpellation

Svar på interpellation från Annika Persson angående tillfälligt stöd pga flyktingsituationen

Orsa Kommun erhöll i december totalt 15,4 miljoner som ett tillfälligt statligt stöd 2015-2016 för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Kommunfullmäktige beslöt i februari att pengarna skulle fördelas över tre år 2016-2018, att de inte ska gå till utgifter som kan återsökas från migrationsverket och att KS au beslutar om fördelningen. KF beslutade också att KS ska anta en integrationsstrategi som utgångspunkt för insatser och åtgärder.

Den pågående omorganisationen innebär att det skapas ett nytt verksamhetsområde med tillhörande utskott för Samhälle, där bl a integrationsfrågorna och näringslivsfrågorna samlas. Detta arbete har uppmärksammat behovet av att samordna arbetet med strategidokumenten. Därför har arbetet med integrationsstrategin tillfälligt stannat upp genom ett beslut i Kultur- och serviceutskottet. Inriktningen i det förslag till integrationsstrategi som tagits fram är språk, arbete, utbildning och delaktighet i samhället.

För att snabbt komma igång med ett konkret arbete har KS au fattat inriktningsbeslut om ett antal åtgärder trots avsaknad av en antagen strategi. Förvaltningen har gjort en inventering av möjliga åtgärder och projekt, där inriktningen i förslaget till integrationsstrategi har varit utgångspunkten. KS au beslutade vid sitt möte den 26 april att ge klartecken till 15 olika projekt. Merparten av dem löper över flera år.

Några exempel:

 • Anställa arbetsledare inom AME, i inledningsskedet för utomhus- och grönytejobb under barmarkssäsongen med inriktning mot ungdomar. Redan igång.
 • Idrottsutrustningsbibliotek, som lånar ut idrottsutrustning till nyanlända.
 • AME anställer nyanlända med stöd från Arbetsförmedlingen. Används för personer som uppbär försörjningsstöd vilket direkt påverkar kostnaderna där. Redan igång.
 • Anställa samverkans- och praktikansvarig, inkl feriepraktikanter.
 • Integrationsbonus för kommunanställda alt handledararvode till den som är personligen ansvarig för praktikanter.
 • Finansiering av utländsk litteratur och extra datorer för målgruppen nyanlända på biblioteket.
 • Anställa en medarbetare på näringslivsfunktionen som på halvtid arbetar med integration mot näringslivet, tillsammans med övrig personal.
 • Delfinansiering av Leaderprojektet ”Mångfald i centrum”. Projektet ska skapa nya verksamheter och företagande i form av butiker eller mötesplatser.
 • Delfinansiering av avgiftsfri musikskola och inköp av instrument. Förutom förbättrad integration är insatsen till nytta för alla skolungdomar i Orsa och till nytta för Orsas kulturliv och varumärke. Förberedelse pågår.

Mikael Thalin

Kommunstyrelsens ordförande

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Interpellation till kommunalrådet

OBS: Svar kommer först på Kommunfullmäktige den 20 juni …

Angående tillfälligt stöd pga. Flyktingsituationen

Till: Kommunalrådet Mikael Thalin

De asylsökande i Orsa har nu varit här i drygt ett halvår. Livet som asylsökande är i stort sett ett liv som är satt på paus och man får leva i en parallellvärld till oss övriga. Väntetiden för att få sitt asylärende prövat är cirka 700 dagar. Det är 700 dagar då du inte får börja jobba, inte får börja läsa svenska på SFI, i många fall inte välja vad du får äta, inte välja vilka du bor med och inte heller var du vill bo. När du inte kan språket eller känner till kulturen är det inte lätt att hitta ett sammanhang där du kan känna dig välkommen och behövd. Detta är ett utanförskap som är psykiskt tärande och många börjar må väldigt dåligt. För att underlätta integrationen och minska utanförskapet har kommunen fått en stor summa pengar.

På kommunfullmäktige den 15 februari 2016 fattades beslut om att det tillfälliga stödet på 15,4 miljoner pga. flyktingsituationen skulle periodiseras med en tredjedel för varje år under 2016-2018.

I beslutet ingick att en integrationsstrategi ska upprättas för insatser och åtgärder som kommunstyrelsen ska besluta om för att säkerställa att snabbt och strukturerat komma igång med de insatser för vilka medlen är avsedda.

 • Hur går det med integrationsstrategin?
 • Vilka insatser och åtgärder har man redan börjat med?
 • Vilka insatser och åtgärder är planerade för resten av 2016?

 

Vänsterpartiet

Annika Persson

20160329

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

946192_1698256313764797_5705120833213544836_n

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Dags för årsmöte

Nu är det dags för årsmöte!!

På söndag den 13 mars kl. 14.00 blir det möte och lunch hemma hos Annika i Skattungbyn.

Varmt Välkomna!

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Inbjudan Kvinnodagen 8 mars

VI VILL VÄLKOMNA ALLA KVINNOR TILL ORSA LÄRCENTRUM DEN 8 MARS FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA INTERNATIONELLA KVINNODAGEN.

Vi träffas för att samtala om kvinnors rättigheter, erfarenheter och situation i Orsa och resten av världen. TID: 17.30

Vi bjuder varandra på sång, dans och fika!

Vi vill uppmuntra och skapa tillfälle för kvinnor i Orsa att mötas, för att få nya vänner och kontakter.

Varmt välkomna den 8:e mars,

Sprid ordet till din mamma, din mormor, farmor, din syster, din dotter, dina vänner ♥

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Knökfullt när Jonas Sjöstedt pratade landsbygdspolitik och annat

Idag 3 februari har vi haft besök av vår partiledare Jonas Sjöstedt. Det blev en riktigt bra dag. På förmiddagen var vi på Skattungbykursen och fick en presentation om byns lokala initiativ över tiden av Kåre Olsson. Sedan var det samtal och frågor till Jonas. Därefter åt vi en god vegansk lunch som årets kursare lagat. Efter lunch var det ett välbesökt offentligt möte där Jonas presenterade Vänsterpartiets landsbygdspolitik. Under dagen var den mycket bra frågor och samtal. Tack Jonas för att du kom till oss

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Träffa Jonas Sjöstedt, vår partiledare!

12487095_1672453219678440_3979957023910720949_o

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | 1 kommentar

Möte hos Maggan med lussebullar

På kvällens medlemsmöte berättade vår medlem, barnmorskan Ulrika om aborträtten både i Sverige och Världen. Den abortlagstiftning vi har idag fyller 40 år. Ett intressant och viktigt ämne.

Vi pratade också om flyktingsituationen i Orsa, det är många av oss i Vänsterpartiet som är ideellt engagerade på olika sätt.

Och den 3 februari 2016 får vi besök av en partiledare, nämligen Jonas Sjöstedt som kommer till Orsa på ett eftermiddagsbesök. Mer om detta framöver.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Drift och investeringsbudget 2016

Igår togs budgeten för 2016 i kommunstyrelsen. Vänsterpartiet stödde Socialdemokraternas budgetförslag att lägga extrapengar (754 tkr) till äldreomsorgen. Det handlar i huvudsak om att höja grundbemanningen som i nuläget ligger på en låg nivå i Orsa. Majoriteten med den borgerliga alliansen + Mp röstade dock ner förslaget. De förlitar sig på det riktade bidrag till äldreomsorgen som S, V och Mp kommit överens om att ge kommunerna. De hoppas således på att den röd-gröna regeringens budget går igenom riksdagen, vilket är glädjande att höra.

Ärende 2: Drift- och Investeringsbudget 2016

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige 2015-09-28

Det ärende som diskuterades mest på kommunfullmäktige på måndagen den 28 september var avfallsföreskrifterna.

Ärende 10: Reviderade avfallsföreskrifter och förslag till avfallstaxa 2016

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | 2 kommentarer