Orsa lägger ner Fristadsprojektet

Trots de goda nyheterna att det nu kan räknas som en kommunal angelägenhet att ta emot en förföljd författare, konstnär eller musiker, så har Orsa kommun på kommunstyrelsens sammanträde igår sagt nej till att bli en fristad för en musiker. Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna med sammanlagt 8 röster såg till att avbryta projektet. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas sammanlagt 4 röster kunde inte hindra det. Vi reserverade oss förstås. Miljöpartiets representant avstod från att rösta, vilket i praktiken är en röst för nej till fristad.

Det var Centern som reste frågan på Kultur- och Serviceutskottet, man ville avbryta projektet ”Fristad för musiker” som en åtgärd för att klara budget för kulturverksamheten 2015. Det rör sig om 300 000 kr som redan finns outnyttjade i budget. Vänsterpartiet tycker inte att man ska sätta en större kommunal visions- och policyfråga mot ett eventuellt (vi har inte sett det än) underskott i kulturbudgeten, särskilt som fristadspengarna redan finns avsatta.

Orsa kommun vill ha ett gott rykte som musikkommun, det vitala musiklivet ingår ju i det s.k varumärket. Det handlar om goodwill och att vi tycker att yttrandefriheten är så pass viktig, inte bara i ord, utan också i praktisk handling. En fristadsmusiker skulle bli en stor vinst för Orsas musikliv, en upplevelse för skolelever att få ta del av en förföljd musikerns musik och erfarenheter, och inte minst en vinst för musikern själv.

Centern argumenterade för att man ville ta pengarna till ett integrationsprojekt, och göra Orsa musikskola fri från avgifter, vilket skulle gynna barn, vars föräldrar kanske inte har råd att låta sina barn lära sig spela ett instrument. Återigen, 300 tkr skulle inte räcka särskilt länge, idag tar musikskolan in 230 tkr i avgifter under ett år. Och varför ska man sätta två bra saker emot varandra? Vill vi ha en avgiftsfri musikskola så måste man ta ett långsiktigt tag, och nu väntar vi på att Centern börjar driva denna viktiga kulturfråga. På de senaste fyra åren har man dock inte gjort det.

I övrigt gick kommunstyrelsens sammanträde i sopornas och avloppets tecken. På förmiddagen föredrogs om kommunens vattenlednings- och avloppsnät. Många olika lösningar finns i dagsläget, från kommunala till byarnas vattenledningsföreningar, till enskilda lösningar. Man kan nog säga att det mesta är gammalt och underhållet ofta är eftersatt. En ny VA-plan och en VA-policy är därför på gång.

Johan Hult redogjorde för den nya reviderade budgeten för 2015, KS beslutade om ett resultat +2,0 miljoner. KS beslutade också om ekonomiska mål 2016 och att sänka resultatnivån till (+2,5 miljoner) med hänsyn till minskad inflation och minskade pensionsutbetalningar.

På eftermiddagens fick vi bland annat en dragning om ny avfallsplan och avfallsföreskrifter av Göran Brorsson från Nodava. Brorsson visade sig vara en verbal, mycket lidelsefull och kunnig tjänsteman om just avfallsområdet. Ett på förhand lite småtråkigt ärende växte till en slags poetisk genomlysning av sopornas mystiska värld. Nya föreskrifter och ny policy för taxa för sophämtning är på gång, vilket ledde till livlig diskussion och många what-if-scenarion. Mycket handlade om definitionsfrågor: vad är en fastighet? vad är grundavgift och hämtningsavgift? varför ska jag betala sopavgift också för min sommarstuga om jag tar soporna med mig hem? Brorsson hade dock svar på allt och hans linje, att den nya taxan har ett rättvisefokus är bra. Ärendet blev så pass debatterat att det sändes på återremiss, för att tas upp på nytt när tankar smälts och känslor svalnat.

 

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *