Vår politik i Orsa

För ett solidariskt, hållbart och välkomnande Orsa. Alla ska känna att de platsar här. 

Det här ska vi jobba för den kommande mandatperioden!

Skola och Arbete     

– Vi vill högprioritera skolan. Alla barn, oavsett bakgrund ska få en utbildning av hög kvalitet.

– Vi vill skapa förutsättningar för att lärare, speciallärare och övriga pedagoger ska kunna bedriva en bra undervisning.

– Alla anställda i Orsa kommun ska ha rimliga och trygga arbetsförhållanden där de har möjlighet att praktisera sin kompetens.

Miljö och hållbarhet

– Vi vill att kommunens målsättning ska vara minst 50% ekologiska livsmedel i de offentliga köken.

– Vi vill ha elavtal med endast förnyelsebar energi.

– Vi vill ha en begagnatpool med allt från kontorsmöbler till leksaker inom kommunen, även köpa begagnat när det är möjligt för att förebygga avfall.

– Vi vill energieffektivisera alla kommunala byggnader, installera solvärme och solel.

Natur och landsbygd

– Vi tycker att Koppången ska bli nationalpark.

– Vi vill på alla sätt stödja utrivningen av Stackmoradammen och restaureringen av Oreälven.

– Vi vill att det ska finnas kommunal service även ute i byarna.

– Vi vill ha fler moderna hyresrätter även utanför centralorten.

Kultur

– Utveckla musikskolan till en kulturskola där fler elever får chansen att trivas och berikas.

– Utöka stödet till Orsas många och duktiga kulturföreningar.

– Vi vill ha ett centralt och levande kulturhus med bibliotek för alla.

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *