Här är kommunalrådets svar på V:s interpellation

Svar på interpellation från Annika Persson angående tillfälligt stöd pga flyktingsituationen

Orsa Kommun erhöll i december totalt 15,4 miljoner som ett tillfälligt statligt stöd 2015-2016 för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Kommunfullmäktige beslöt i februari att pengarna skulle fördelas över tre år 2016-2018, att de inte ska gå till utgifter som kan återsökas från migrationsverket och att KS au beslutar om fördelningen. KF beslutade också att KS ska anta en integrationsstrategi som utgångspunkt för insatser och åtgärder.

Den pågående omorganisationen innebär att det skapas ett nytt verksamhetsområde med tillhörande utskott för Samhälle, där bl a integrationsfrågorna och näringslivsfrågorna samlas. Detta arbete har uppmärksammat behovet av att samordna arbetet med strategidokumenten. Därför har arbetet med integrationsstrategin tillfälligt stannat upp genom ett beslut i Kultur- och serviceutskottet. Inriktningen i det förslag till integrationsstrategi som tagits fram är språk, arbete, utbildning och delaktighet i samhället.

För att snabbt komma igång med ett konkret arbete har KS au fattat inriktningsbeslut om ett antal åtgärder trots avsaknad av en antagen strategi. Förvaltningen har gjort en inventering av möjliga åtgärder och projekt, där inriktningen i förslaget till integrationsstrategi har varit utgångspunkten. KS au beslutade vid sitt möte den 26 april att ge klartecken till 15 olika projekt. Merparten av dem löper över flera år.

Några exempel:

  • Anställa arbetsledare inom AME, i inledningsskedet för utomhus- och grönytejobb under barmarkssäsongen med inriktning mot ungdomar. Redan igång.
  • Idrottsutrustningsbibliotek, som lånar ut idrottsutrustning till nyanlända.
  • AME anställer nyanlända med stöd från Arbetsförmedlingen. Används för personer som uppbär försörjningsstöd vilket direkt påverkar kostnaderna där. Redan igång.
  • Anställa samverkans- och praktikansvarig, inkl feriepraktikanter.
  • Integrationsbonus för kommunanställda alt handledararvode till den som är personligen ansvarig för praktikanter.
  • Finansiering av utländsk litteratur och extra datorer för målgruppen nyanlända på biblioteket.
  • Anställa en medarbetare på näringslivsfunktionen som på halvtid arbetar med integration mot näringslivet, tillsammans med övrig personal.
  • Delfinansiering av Leaderprojektet ”Mångfald i centrum”. Projektet ska skapa nya verksamheter och företagande i form av butiker eller mötesplatser.
  • Delfinansiering av avgiftsfri musikskola och inköp av instrument. Förutom förbättrad integration är insatsen till nytta för alla skolungdomar i Orsa och till nytta för Orsas kulturliv och varumärke. Förberedelse pågår.

Mikael Thalin

Kommunstyrelsens ordförande

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *