Vänsterpartiets flyktingpolitik

Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, värdig och välkomnande flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck. Alla människor ska kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Så är det inte i dag. I stället byggs murarna runt EU allt högre och nästan alla legala möjligheter att ta sig till EU har försvunnit.

Under senare år har många människor sökt sig till Sverige undan krig och förtryck. Den svenska regeringen har svarat med att göra det svårare för människor att ta sig hit, genom att införa gräns- och ID-kontroller samt stödja EU:s avtal med Turkiet som syftar till att hindra människor på flykt från att ta sig in i EU. I juni 2016 röstade riksdagen dessutom för en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. När världen som allra mest behöver stater som står upp för asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige ryggen till.

Samtidigt görs insatser för att de människor som ska starta nya liv i Sverige får goda förutsättningar för det, inte minst av det civila samhället. Efter åtta år av borgerligt styra finns stora revor i den generella välfärden. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen tagit fram och genomfört flera insatser som förbättrar möjligheterna för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Vänsterpartiet skulle i många avseenden vilja gå längre än regeringen, men välkomnar samtidigt att förbättringar sker.

Handläggningstiderna för ärenden om uppehållstillstånd är ett problem liksom att det efter beviljad asyl tar lång tid innan nyanlända kommunplaceras. Vänsterpartiet vill förkorta väntetiderna samt förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning under väntetiden.

Vänsterpartiet vill att staten ska ha det övergripande ansvaret att ta emot flyktingar och migranter till Sverige. Flyktingmottagandet ska därför ha en tydlig nationell styrning och tillräcklig statlig finansiering. Barnperspektivet ska vara överordnat och välkomnar att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik”:
https://data.riksdagen.se/fil/2E4EAC8E-2A03-47C4-8A11-0AE8E0558C75

Läs mer i riksdagsmotionen ”Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd”:
https://data.riksdagen.se/fil/7D4243A0-35E0-44AB-95DA-56DD222115E4

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *